9.03.2007

MY DEAR CHILD.

~Author Unknown~

You are the poem
I dreamed of writing
the masterpiece
I longed to paint.
You are the shining star
I reached for In my
ever hopeful quest
for life fulfilled..
You are my child.
Now with all things
I am blessed.

IF A CHILD....

--Author Unknown--


If a child lives with criticism,
he learns to condemn.
If a child lives with hostility,
he learns to fight.
If a child lives with ridicule,
he learns to be shy.
If a child lives with shame,
he learns to feel guilty.
If a child lives with tolerance,
he learns to be patient.
If a child lives with encouragement,
he learns confidence.
If a child lives with praise,
he learns to appreciate.
If a child lives with fairness,
he learns justice.
If a child lives with security,
he learns to have faith.
If a child lives with approval,
he learns to like himself.
If a child lives with acceptance and friendship,
He learns to find love in the world.

8.31.2007

The Power of Positive Thinking

by: Joe Dostal


Rules are what we use to define life.
People do not realize this, but we need rules in order to appreciate life more.
Rules take the chaos that is called life and impose order into it.
Some people think rules limit our achievements, but this is not true.
When you think about it, you will realize the fact that rules protect our progress as humanity. Without rules, we would have been extinct long ago. Rules help us define life.
Sometimes, we look for rules in order to help us achieve our goals.
People create rules in order tohelp themselves achieve their
oals in a manner hat they can understand.
Rules are also used to help us comprehend life.
People give out rules in order to help others get what they have achieved.
It is because of rules that we are able to hold on to every discovery made.
It comes as no surprise that people look for 10 rules for the power of positive thinking.
It seems that people, when looking for rules, like to stick no 10, which is a nice, round number.
The power of positive thinking and 10 rules in getting it is one of the
most popular subjects out there.
This is because they have begun to realize that positivethinking does affect life significantly. Whether you see a glass as half-empty or half-full can affect the way you treat your business. We are in control of our lives and our decisions matter.

What are the 10 rules of the power of positive thinking?

Believe - You cannot pretend to be a positive thinker. You need to believe. In positive thinking, you cannot pretend because there's no one to pretend to. If somebody believes that you are a positive thinker, how can that benefit you? The most important of the 10 rules of the power of positive thinking is that you should believe it.

Be objective - This is very important in the 10 rules for the power of positive thinking. Many people tend to see their lives for their failures and thus, they lose hope of ever succeeding in their goal. Other people tend to magnify their success and, filled with false pride, they make all the wrong decisions.

Take care of your health - One step to achieving the power of positive thinking is taking care of your body. All of the positive thinking in the world can't help you if you are dead, can it? You need to have a healthy body in order to fuel your positive thinking.

Surround yourself with positive people - When you are engaged in an internal struggle between your positive self and your negative self, you will need all the support you can get. You do not really want to surround yourself with people who will just kick your positive attitude to the ground with their negativity.

Be patient - Positive thinking does not come overnight. You need to train yourself in order to get rid of any negative attitude you possess.

Turn negativity around - When something negative enters your personality get rid of it not by repelling it outright, but by channeling that energy into positive thoughts.

Remember that others can sense your negativity - One reason why people fail is because other people can sense their negativity and want no part of it. Before you try to do something, be sure to have the right attitude.

Find something positive in everything new - When you encounter something unfamiliar, never do what most people do and fear it. Take a hard look at it and see it for the positive effects it brings, this will help you understand things better.

Pace yourself - Remember that you cannot hurry into getting positive. You need to pace yourself in order to prevent yourself from breaking down. Go slowly and take life one day at a time.

Make the change – The main characteristic of these ten rules of the power of positive thinking is the fact that they only show you the door. You need to open it yourself.

TAO…BAKIT KA GANYAN?

Tayong lahat ay sadyang tao lamang,
Na nakakagawa ng mga kamalian,
Subalit bakit kapwa mo ay iyong sinisiraan,
At di inisip na siya’y marunong ding masaktan.


Bakit mo ba ginagawa ‘yan sa iyong kapwa?
Gayong ayaw mo ring gawin ito sa’yo ng iba,
Di mo ba naiisip na siya’y napapahiya?
Ng dahil lamang sa iyong paninira.


Isipin mong ikaw…ako…tayong lahat ay tao,
At tayong lahat merong isip at puso,
Subalit bakit mo hinuhusgahan ang kanyang pagkatao,
Gayong wala kang batayan kung ito nga ay totoo.


Ano ba ang kanyang naging kasalanan?
Bakit mo hinuhusgahan ang kanyang katauhan?
Naiinggit ka ba sa kanyang kagandahan?
Tao…bakit…bakit ka nga ba ganyan?

BUHAY AY PAMAMAALAM

Ang buhay ay isang pagbati at pamamaalam,
Pagbati na dapat bukal sa kalooban
Ngunit darating ang araw dapat kang magpaalam,
Upang makamit ng iba ang kaligayahan.Ang pamamaalam ay mahirap tanggapin,

Sa halip sumaya, sasakit ang damdamin,

Talagang ito’y napakasakit isipin,

Sana’y wala ka na kung magpapaalam din,.Sabi nila buhay daw ay sadyang ganyan,

Kung sa araw na ito’y nasa sa’yo ang kaligayaham,

Bukas, makalawa na sa’yo naman ang kalungkutan,

Pagkat ang buhay ay isang pakikipagsapalaran.Lahat tayo’y sadyang namamaalam,

Kahit na ito’y masakit sa kalooban,

Ngunit kailangang tanggapin ang katotohanan,

Pagkat ang sakit ay sa simula lamang.Kahit ang sanggol sa sinapupunan,

Pagdating ng araw ay namamaalam,

Aalis at aalis sya sa kinalalagyan,

Upang ang mundo ay kanyang masilayan.Mga bata ay aalis sa tahanan,

Iiwan ang kanilang mga magulang,

Sila ay pupunta sa paaralan,

Upang paghandaan ang kinabukasan.May namamaalam rin sa mutyang paaralan,

Sa kanyang mga guro’t mga kaibigan,

Ito’y aalis at sila’y iiwanan,

Upang harapin ang bagong kinabukasan.Padating naman sa pag-iibigan,

Pasasaan at isa’y mamamaalam,

Upang hanapin ang kaligayahan,

Na sa katipa’y di natagpuan.


Sa buhay ng tao, darating ang katapusan,

Babawiin na, buhay niyang hiram,

Sa mundong ibabaw siya’y mamamaalam,

Upang lasapin, buhay na walang hanggan.


7.18.2007

ULANSa gabing madilim at malakas ang ulan,
May mga bagay na pumapasok sa aking isipan,
Naalala ko lahat ang aking nakaraan,
Lalo na ang aking malulungkot na karanasan.


Bawat patak ng ulan mula sa kalangitan,
Ay may kakaibang bagay akong nararamdaman,
Na di maipaliwanag at di maintindihan,
Kung anong dahilan ay di ko malaman.


Ikaw ulan, dapat nga ba kitang pasalamatan?
Sa kalungkutan ba ako’y dinadamayan,
O ika’y simbolo ba ng aking kalungkutan?
Upang ang lahat ng ito’y di ko makalimutan.


Pagbuhos ng ulan ay akin ng nahahalata,
Laging natatapat sa panahon ng aking pagdurusa,
Bumubuhos ka kasabay ng aking pagluha,
Di ko alam kung nagkataon lang o talagang sinasadya.

PUSA

Minsan sa pag-iisa sa aming bakuran,
Pusang maliliit aking pinagmasdan,
Masayang naglalaro sa aming halamanan,
Lulundag-lundag at minsa’y naghahabulan.

Masaya ako habang sila’y tinitingnan,
Problema ko ay parang nababawasan,
Tuloy sumagi sa aking isipan,
Sana ako’y naging pusa na rin lang.


Buti pa itong pusa at di pinapabayaan,
Inang pusa’y lagi silang binabantayan,
Laging nilalaro at inaalagaan,
Pinapasuso at laging hinihilamusan.


Buti pang pusa’t laging magkakasama,
Magkakatabi maging sa paghiga,
Animo’y pamilyang pagkasaya-saya,
Walang gumugulo sa buhay nila.

6.29.2007

love and life with the help of GOD
Thanks GOD for all the blessings that HE showered unto me.

Without HIM I am also nothing.

That’s why before I post anything in my blog, let me first offer this one to HIM.

My life is really meaningless without HIS love.

GOD BLESS US ALL!!!

Quote of the day

  “Life is never easy. There is work to be done and obligations to be met – obligations to truth, to justice, and to liberty.” —  John F. Ke...