9.03.2007

IF A CHILD....

--Author Unknown--


If a child lives with criticism,
he learns to condemn.
If a child lives with hostility,
he learns to fight.
If a child lives with ridicule,
he learns to be shy.
If a child lives with shame,
he learns to feel guilty.
If a child lives with tolerance,
he learns to be patient.
If a child lives with encouragement,
he learns confidence.
If a child lives with praise,
he learns to appreciate.
If a child lives with fairness,
he learns justice.
If a child lives with security,
he learns to have faith.
If a child lives with approval,
he learns to like himself.
If a child lives with acceptance and friendship,
He learns to find love in the world.

No comments:

ULAN

Sa gabing madilim at malakas ang ulan, May mga bagay na pumapasok sa aking isipan, Naalala ko lahat ang aking nakaraan, Lalo na ang aki...