6.19.2008

inspirational quote for the day

Life is short,
art long,
opportunity fleeting,
experience treacherous,
judgment difficult.
===Hypocrites===

No comments:

ULAN

Sa gabing madilim at malakas ang ulan, May mga bagay na pumapasok sa aking isipan, Naalala ko lahat ang aking nakaraan, Lalo na ang aki...